b. Nov 1846, Bohemia
d. 1908
b. May 1846, Bohemia
d. 1928
Children
Mary Yansky(1869 - Jan 1943)
Frank Yansky(1871 - )
Albert Yansky(Aug 1874 - )
Josephine L. Yansky(Apr 1876 - )
Emma Yansky(1880 - )
Rosa Yansky(27 Jul 1880 - 10 Jul 1912)
James A. Yansky(Mar 1884 - )
Frances E. Yansky(1877 - 1950)