J. V. Beranek(Nov 1879 - )
Anna Knotek(1880 - )
b. 1895, Iowa
d.