b. 1824
d. 1901
Children
Anthony Vacha(19 Nov 1851 - 16 Jan 1911)
Joseph Vacha(1854 - bf 1905)