b.  
d.  
b. 1834
d. 1897
Children
Sarah M. France(12 Sep 1859 - 1 Nov 1931)