John Jr. Blum(1891 - )
Sadie Shultz(1891 - )
b. 1915
d.