John Jr. Blum(1891 - )
Sadie Shultz(1891 - )
b. 1919, Iowa
d. 1998, Washington County, Iowa
b. 1917
d. 1994, Washington County, IA