Lyle G. Coy(26 Aug 1921 - 21 Jun 1992)
Betty J. George(6 Nov 1921 - 20 Jun 2012)
b.  
d.  
b.  
d. bef 2012