LaVern "Charlie" Kahler(31 Jan 1954 - 3 May 2010)
b.  
d.  
b. 1984
d.